Fidan Yapı mimari , statik , elektrik ve mekanik projelerinin tamamını uzman mühendis ve mimar kadrolarıyla konut projeleri ve sanayi projeleri alanında  hizmet vermektedir. Projelendirme aşamaları sırasıyla araştırma , inceleme ve projelendirme safhası olarak yapmaktadır. Araştırma safhası kendi için de imar durumu , bina programı ve piyasa analizi olarak değerlendirilir.İnceleme safhası konum , topoğrafya , jeoloji , iklim ve bölgesel malzeme durumu ele alınarak yapılır. Projelendirme safhası ise vaziyet , avan , kati , uygulama ve detay projeleri olarak uygulama haline hazır olunur.