İmar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek ‘yapı kayıt belgesi’ ile mülk sahiplerinin imar sorunlarının çözülmesidir. 31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kentsel ve kırsal alanlardaki tüm yapılar  İmar Barışı kapsamındadır.Başvuruda bulunmak isteyen yapı sahiplerine Fidan Yapı olarak ücretsiz hizmet vermekteyiz. Hizmetlerimiz ise yapı kayıt formu oluşturma , zemin tespit tutanağı , zeminde ölçüm yapılarak mevcut hali hazır durum oluşturma , röleve alınması , mimari proje oluşturulması , kat irtifakı ve kat mülkiyetine geçiş işlemleri , işlemle alakalı resmi kurum takip ve sonuçlandırılması şeklindedir.